Wybierz produkt

Regulamin

REGULAMIN

 

  1. Sklep  www.FajneObrazy.pl  prowadzony jest przez firmę:

INTERWNET Ignacy Tomaszek

ul. Anieli Krzywoń 13/14

65-534 Zielona Góra  

NIP: 929-102-08-44 , REGON: 977816498 , 

KONTO BANKOWE: 42 1090 1535 0000 0001 3569 5677

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

  2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


3.  Zamówienia, składane są za pośrednictwem internetu lub drogą telefoniczną

3.a) Zamówienia składane za pośrednictwem strony www.FajneObrazy.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 

3.b) Przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu można także składać zamówienia drogą mailową pisząc na adres mailowy: sklep@fajneobrazy.pl ,podając w nim wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji zamówienia tj. dane zamawiającego, numer ID zamawianego(ych) produktu (ów) , liczba sztuk , sposób dostawy , formę płatności i adres pod który ma zostać doręczona przesyłka.

3.c) Ponadto Zamówienia można także składać telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. o numerze : 512 999 001 .Zamówienia składane drogą telefoniczną przyjmowane są w każdy dzień roboczy od pon. - pt w godz 10-18 jak również w sobotę od godz 10–16.


4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


5.Realizacja zamówienia

5.a)  Sprzedawca będzie realizował złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności zgłoszeń.

5.b)  Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny na sprawdzenie dostępności towaru, jego zrealizowanie zgodnie z zamówieniem oraz przygotowanie przesyłki do wysłania. Szacowany czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia i może ulec zmianie. Do czasu realizacji zamówienia doliczyć należy czas dostawy, zależny od wybranego rodzaju dostawy.

5.c)  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny. W przypadku niedostępności zamówionych towarów Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia celem podjęcia, w ciągu 5 dni roboczych, decyzji co do dalszego sposobu jego realizacji. Jeśli Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy decyzji w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

5.d)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodów technicznych jak również 
w sytuacjach,które wzbudzają wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania i w momencie złożenia zamówienia,oraz gdy poprzednie zaówienie danego klienta jest w trakcje postepowania rozpatrującego.


5.e)  Dostawa towarów następuje, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika przy złożeniu zamówienia, poprzez dostawę przesyłką pocztową lub dostawę kurierem. Koszt dostawy zamieszczony jest w Tabeli opłat i jest każdorazowo doliczany do kwoty zamówienia.

f) Czas dostawy zależy od wyboru sposobu dostawy. Przewidywane czasy dostaw wynoszą:

i) przesyłka pocztowa  3-5 dni roboczych;

ii) przesyłka kurierska €“ 1-3 dni roboczych.

 

6. Płatność 

a) Ostateczna cena jest ustalana w chwili złożenia zamówienia, na podstawie cen jednostkowych, przy uwzględnieniu wszystkich parametrów zamawianego towaru, podanych przez Użytkownika, w szczególności - wymiarów.

b) Do ceny doliczana jest opłata za dostawę.

c) Wszystkie ceny i opłaty podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

d) Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności przy złożeniu zamówienia.

 7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

8.Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art.        10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. 

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

10. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 

15.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientaw zakładce : http://www.fajneobrazy.pl/regulamin.html .

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.FajneObrazy.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.